Tag Archives: הסכם שותפות

הסכם שותפות יכול להקל על גורמים שקשורים ביניהם עסקית

ניהול של מספר עסקים ע”י קבוצת חברים או אנשים זרים שהחליטו לעבוד ביחד, הוא לא דבר פשוט. גם אם יש אמון בין כל הצדדים וגם אם החלטות רבות מתקבלות בצורה רצינית ביחד, הרי שעדיין ללא הסכם שותפות מסודר יהיה קשה לראות כיצד כל דבר בעסקים המשותפים מתבצע לקורת רוחם של כל השותפים.

אין ספק שתמיד יכולה להיות החלטה שלא כולם יאהבו או שלא כל השותפים יצדדו בה, אך אם דברים מסוימים שיש להם חשיבות רבה זוכים לציון בכתב בכל הסכם שותפים רציני, הרי שלא יוכל אף צד לטעון נגד ולהציב מכשול שיקשה על שאר השותפים. גם לגבי הקמת חברה אנו רואים עד כמה הסכם מייסדים הוא דבר בעל חשיבות רבה.

אופיים של עסקים שונים, היכולת של כל אחד מהשותפים לבצע פעילות מסוימת בשותפות בזכות כישרונו הייחודי או קשריו, הבעיות שיכולות לאתגר כל אחד מהשותפים בצורה אחרת ועוד אלמנטים עסקיים ואחרים, מראים כיצד הסכם שותפות מסודר הוא זה שיכול למנוע מהפעילות לחרוק ולאפשר לעסקים השונים לפעול כמו מכונה משומנת היטב.