Tag Archives: עו”ד מכרזים

שלבים חשובים בעבודתו של עו”ד מכרזים

לא מעט מכרזים נערכים במדינת ישראל, ואנו יכולים לזהות את הרצון של רבים לקחת חלק במכרז מסוים כדי לזכות בפרויקט חשוב. אנו גם רואים עד כמה ישראלים רבים מבינים כיצד עו”ד מכרזים יכול להיות לעזר רב כשהם מתכוננים למכרז מסוים בו הם רוצים לזכות. הסיוע של עורך דין בתחום בא לידי ביטוי בעבודה נכונה בשלבים.

מאחר וכל מכרז מציג שלבים שונים איתם יש להתמודד ובהם יש לעמוד, הרי שאפשר לראות כיצד המקצועיות של עו”ד מכרזים מתגלה במלוא עוצמתה בכל שלב. כבר מרגע השלב הראשון של הגשת המכרז, יכול איש מקצוע איכותי שמכיר היטב את לשון החוק ואת התנהלות המכרזים בישראל לתרום את חלקו בצורה רצינית ויעילה מאוד.

לאחר הגשת המכרז רואה לקוחו של עו”ד מכרזים כיצד הוא יכול לייעץ ולטפל גם בנושאים כמו בקשת הבהרות, ייצוג בהליכים של שימוע מול ועדות המכרזים בישראל, ייצוג בבקשה לגבי צווי ביניים, עתירות מנהלתיות בעניין של מכרזים שונים ועוד. כל זאת בין אם מדובר על עבודה מול בתי משפט לעניינים מנהלתיים ובין אם מדובר אף על בית המשפט העליון.