Tag Archives: עיצוב אתר

עיצוב אתר כחלק מעיצוב גרפי כולל

בניית אתר אינטרנט מורכבת מכמה שלבים:

בשלב הראשון מתבצע אפיון האתר, דהיינו ניתוח צרכים של בעל האתר, מה הוא רוצה להציג ולתת למבקר, כיצד הוא מדמיין בעיני רוחו את האתר, אלו צבעים יכיל האתר ועוד.
אפיון האתר מהווה סוג של תרשים הכולל שלד האתר ותפריטיו והנו בעצם השלב הראשון בתהליך עיצוב אתר.

לאחר שמובהר מה דרישות בעל האתר, מעצב האתר בונה סקיצה למתכנת.
הסקיצה היא אותו שלב בעיצוב אתר המהווה הוראות הפעלה עבור המתכנת.
מה לבנות, איך והיכן. איך להציב את האלמנטים השונים וכו’.
הסקיצה מהווה בעצם מפה, תכנית עבודה.

בשלב הבא מתכנת האתר מקים אותו פיזית, כשהוא מוודא שאיננו סוטה מהסקיצה שהכין מעצב האתר.
לכל נקודה, לכל פסיק בסקיצת עיצוב אתר יש משמעות וברגע שאובייקט בודד איננו נמצא בדיוק במקום המיועד לו, כל מלאכת המחשבת של עיצוב האתר מתפוררת היות שעיצוב אתר הנו סוג של פאזל המורכב מחלקים רבים ועל מנת שהכל יעבוד וייראה כמו שצריך חשוב שכל פיסות הפאזל יהיו במקומן. ברגע שאחת מהן זזה, זה משפיע על כל המבנה.

לאחר שהמתכנת מסיים לבנות את האתר, האתר חוזר לבדיקת המעצב על מנת לוודא שהכל בוצע כמו שצריך.

לאחר מכן, במשך חיי האתר יתכן שהמעצב יהיה מעורב בעת שמתבקש שינוי כזה או אחר שיש לשלב במבנה הקיים.

עיצוב אתר מהווה מרכיב אחד מתוך מגוון אלמנטים המרכיבים כל עיצוב גרפי טוב.
עיצוב גרפי מתייחס לכל הקונספט השיווקי של העסק ומביא אותו לידי ביטוי ויזואלי בכל היבט תפעולי ושיווקי.
עיצוב גרפי מטפל עבור העסק גם בעיצוב ניירת, קטלוגים, פנקסי קבלות וחשבוניות, פולדרים ועוד.
עיצוב גרפי מביא בעצם את העסק לכלל נוכחות פיזית-ויזואלית וכך ממחיש בצורה גרפית וציורית את הקונספט העסקי והשיווקי של העסק ומסייע במיתוגו.
עיצוב אתר הנו רק אחד מהתחומים בהם עוסק עיצוב גרפי.
עיצוב אתר הנו סוג של עיצוב גרפי וירטואלי, והוא שוכן לצד עיצוב גרפי פיזי של ניירת לסוגיה כפי שנסקרה לעיל.
במילים פשוטות, עיצוב גרפי מביא את העסק לידי נוכחות במגוון ערוצים, שעיצוב אתר מהווה רק אחד מהם.